სტატისტიკა

 


 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა 2016 წლის იანვრის მდგომარეობით შეადგენს  3 720 400 კაცს. მათ შორის ქალაქად იმყოფება 2 128 500 კაცი აქედან თბილისში 1 113 000 კაცი , სოფლად 1 591 900 კაცი. 37 000 აბიტურიენტია 2016 წელს. უმუშევრობის დონე 12%-ია. 

TI-ის ინფორმაციით, 2016 წელს ინტერნეტის მომხმარებელთა რიცხვი 5%-ით გაიზარდა. 2016 წელს მოსახლეობის 40% ყოველდღიურად იყენებს ინტერნეტს.

მომრავლდა ონლაინ სწრაფი სესხები ამ კომპანიების მომხმარებლების რიცხვი მატულობს ყოველ დღიურად. გაიხსნა პრობლემური სესხების ბიუროები, რადგან  მოსახლეობის დიდი ნაწილი ვეღარ ახერხებს არსებულ დავალიანების დროულად დაფარვას სხვადასხვა მიზეზების გამო და მომხმარებელი ითვლება არაგადახდისუნარიანად, შედეგად იგი  ხვდება კრედიტ ინფოს ბაზაში (შავ სიაში). ამ სტატისტიკის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ მოთხოვნა დამატებითი შემოსავალის გამომუშავებაზე ძალიან დიდია და ყოველდღიურად მატულობს.

საქართველოს სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ონლაინ თვითდასაქმების პროგრამაში მაფინი მონაწილეობის  მიიღება ყოველდღიურად მინიმუმ 170 000 მონაწილეს შეუძლია, ხოლო მაქსიმუმ 900 000 მონაწილეს.  ბონუსების დასაცემათ საჭიროა მხოლოდ  16 - 256 გააქტიურებული მონაწილე პროგრამაში.

საქართველოში ყოველდღიური ონლაინ მომხმარებლების რაოდენობის მიხედვით მინიმუმ 170 000 კაცი, მაქსიმუმ 900 000 კაცი, დღეში პროექტის დახურვა 625 - 4000 მონაწილეს შეუძლია, ეს ნიშნავს რომ საქართველოში დღეში 625 - 4000 მონაწილეს შეუძლია მიიღოს პროგრამისგან ბონუსი 400 (14+386) ლარის ოდენობით, თვეში 17 500 - 112 000 მონაწილეს შეუძლია ბონუსის მიღება, ხოლო წელიწადში პროგრამას შეუძლია სრულად აითვისოს ონლაინ მომხმარებლების რიცხვი საქართველოში.

ეს ნიშნავს, რომ ონლაინ თვითდასაქმების პროგრამის მაფინის შესაძლებლობები განუსაზრვრელია და მას შეუძლია თავისუფლად აითვისოს საქართველოს პოტენციური მომხმარებლების ბაზარი.


 

  • ორშ - პარ
    11:00 – 20:00
  • საქართველო
  • info@mafin.ge
  • (995) 514 49 11 49
  • X